Atak Deltacaps 50ml

ATAK - DeltaCaps

Koncentrovaný přípravek pro hubení lezoucího hmyzu v interiérech.
Balení Cena Klub Košík
151,- Kč + 10 b.
248,- Kč + 16 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Koncentrovaný přípravek pro hubení lezoucího hmyzu  v interiérech.

Účinná  látka: deltamethrin


Proti jakým škůdcům je určen?

  • lezoucímu hmyzu (mravenci, švábi, blechy, rybenky, štěnice, aj.)


Proč jej použít?

  • rychlé hubení veškerého hmyzu - zasažený hmyz uhyne za 1 hodinu až  do 24 hodin (podle typu  hmzu)
  • pro sanitární hygienu – použití v bytech, kancelářských prostorech, nemocnicích, mateřských školách, skladech, aj.
  • má rychlou okamžitou i reziduální účinnost (působí po delší dobu)
  • účinná látka přípravku se neodpařuje
  • vhodný především do interiéru


Jak jej použít?

Přípravek nařeďte vodou na 1% pracovní směs. Při použití 5 litrového postřikovače nalejte do nádrže asi 1-2 litry vody, přidejte 50 ml přípravku a doplňte vodou do  5 litrů. Dobře promíchejte, postřikovač natlakujte a aplikujte postřikem v dávkách 50 ml naředěného přípravku na každý m2 ošetřené plochy.

Postřik aplikujte přímo na hmyz, na místa výsktu a předpokládaného výskytu, na jeho cestičky a do jeho úkrytů. Na podlahu kolem stěn, do koutů, kolem podlahových lišt, do škvír a prasklin a pod.

Při přetrvávajícím zamoření postřik opakujte podle potřeby v jednoměsíčních intervalech.


Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Výpočet balení

  1. Vyberte si plodinu a indikaci.
  2. Klikněte na "spočítat".
  3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
  4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 25 ml, 50 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hubení
Web plodina Lezoucí, Mravenec
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Atak Deltacaps 50ml
Atak Deltacaps 50ml