Biotoll - prášek-mravenci

Prášek proti mravencům.
Balení Cena Klub Košík
65,- Kč + 4 b.
126,- Kč + 8 b.

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208 Obsahuje permethrin (ISO). Může vyvolat alergickou reakci.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.


Prášek proti mravencům.

 
Proti jakým škůdcům je určen?

  • proti mravencům 


Proč jej použít?

  • hubení mravenců a jejich mravenišť
  • nástraha je mravenci roznášená do hnízd
  • možnost použit také jako bariéra proti pronikání do dalších prostor
  • dlouhodobá a účinná ochrana před mravenci v obývacích prostorech a na terasách, zásobárnách , prázdných skladištích
  • požerový účinek =  účinkuje ihned potom, co ho mravenci sní
  • aplikace v interiéru a exteriéru

Jak jej použít?

  • aplikujte do míst výskytu mravenců nebo přímo do mraveniště


Aplikace v následujících obdobích:


 
Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 100 g, 300 g
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hubení
Web plodina Mravenec
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Biotoll Proti mravencům 300g
Biotoll Proti mravencům 300g
Biotoll prášek proti mravencům 100 g
Biotoll prášek proti mravencům 100 g
Biotoll prášek proti mravencům 300 g
Biotoll prášek proti mravencům 300 g