Biotoll proti vosám 170 g

Biotoll - proti vosám

Insekticidní prášek pro hubení vos.
Balení Cena Klub Košík
143,- Kč + 9 b.
Nelze objednat.

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje k nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208 Obsahuje permethrin (ISO). Může vyvolat alergickou reakci.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P401 Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.


Insekticidní prášek pro hubení vos. 


Proti jakým škůdcům je určen?

  • proti vosám


Proč jej použít?

  • prášek pro hubení vos
  • bezpečná aplikace postřikem ze vzdálenosti 4-6 m
  • vosy prášek  naberou na sebe, zanesou do hnízda, kde během 12-24 hodin začne prášek působit
  • aplikace v  exteriéru 


Jak jej použít?

  • zmáčknutím obalu - dojde k výletu prášku z balení
  • dolet prášku - až 2 m
  • aplikace na hnízda nebo do okolí vchodu hnízd


 
Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 170 g
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hubení
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Web plodina Vosa
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Biotoll proti vosám 170 g
Biotoll proti vosám 170 g