Biotoll univerzální insekticid 500ml

Biotoll - univerzální insekticid

Rozprašovač pro okamžité hubení létajícího a lezoucího hmyzu (švábi, mouchy, komáři, aj.).
Balení Cena Klub Košík
Biotoll - univerzální insekticid 500 ml
Prodej ukončen
Tento výrobek není možné zakoupit.

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje k nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208 Obsahuje permethrin (ISO). Může vyvolat alergickou reakci.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P401 Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.


Rozprašovač pro okamžité hubení létajícího a lezoucího hmyzu (švábi, mouchy, komáři, aj.).


Proti jakým škůdcům je určen?

 • proti létajícího hmyzu (mouchy, komáři, moly, mušky, aj.)
 • proti lezoucímu hmyzu (mravenci, rybenky, šváby, rusy, aj.)
 • proti skladištním škůdcům ( pilous rýžový, korovník obilní a lesák skladištní)


Proč jej použít?

 • hubení hmyzu s prodlouženým účinkem až 4 týdny
 • kontaktní a požerový insekticid
 • okamžitý efekt
 • nezanechává viditelné stopy
 • na ošetřeném povrchu účinkuje i několik dnů (preventivní ošetření)


Jak jej použít?

Aplikujte v exteriéru (zahrada, pergola, aj.) nebo v interiéru (sklepy, aj.)

 • postřik přímo na hmyz
 • preventivní ošetření míst výskytu škůdců (kolem oken, do štěrbin, aj.)
 • pro trvalejší efekt postřik opakujte po 2-3 týdnech


 
Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 500 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hubení
Web plodina Létající a lezoucí hmyz, Moucha
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Biotoll univerzální insekticid 500ml
Biotoll univerzální insekticid 500ml