Decis Protech okrasné rostliny

Insekticidní přípravek pro hubení savých a žravých škůdců na okrasných rostlinách.
Balení Cena Klub Košík
Decis Protech okrasné rostliny 2x5 ml
Prodej ukončen
96,- Kč + 6 b.
Decis Protech okrasné rostliny 100 ml
Prodej ukončen

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje isothiazolony. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Insekticidní přípravek pro hubení savých a žravých škůdců na okrasných rostlinách.


Účinná látka: deltamethrin 15 g/l


Jak účinkuje?

Jedná se o světlostálý syntetický pyrethroid. Hubí škůdce jako dotykový a požerový jed s významným repelentním účinkem proti celé řadě škůdců, zejména mšicím a částečným ovicidním účinkem. Svilušky nehubí. Nemá systémový účinek, proto je třeba, aby byly při aplikaci rovnoměrně zasaženy všechny části rostlin. Účinkuje i při nižších teplotách. Při vysokých aplikačních teplotách (nad 24°C) se účinnost pyrethroidních účinných látek může snižovat. V těchto případech je vhodné insekticidy s pyrethroidní účinnou látkou aplikovat po poklesu teplot, obvykle časně ráno nebo později večer.


Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?

  • okrasné rostliny (saví a žraví škůdci)


Jak jej použít?

  • postřikem celé rostliny (ideálně použít také smáčedlo, např. Silwet Star)
  • okrasné rostliny se ošetřují od začátku výskytu
  • postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

  1. Vyberte si plodinu a indikaci.
  2. Klikněte na "spočítat".
  3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
  4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 100 ml, 2x5 ml, 30 ml
Web plodina Okrasné rostliny
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Saví a žraví škůdci
Web Skupina produktů Skupina Insekticidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Decis Protech Okrasné rostliny 2x5ml
Decis Protech Okrasné rostliny 2x5ml
Okrasné rostliny_Molice skleníková a mšice
Okrasné rostliny_Molice skleníková a mšice
Okrasné rostliny_Třásněnky
Okrasné rostliny_Třásněnky