Decis Protech ovoce a zelenina

Insekticidní přípravek pro hubení škůdců na ovoci a zelenině.
Balení Cena Klub Košík
Decis Protech ovoce a zelenina 3 ml
Akce Novinka
Prodej ukončen
Novinka 64,- Kč + 4 b.
Novinka 96,- Kč + 6 b.
Novinka 148,- Kč + 9 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje isothiazolony. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Insekticidní přípravek pro hubení škůdců na ovoci a zelenině.


Účinná látka:  deltamethrin 15 g/l


Jak účinkuje?

Deltamethrin, účinná látka přípravku Decis Protech ovoce a zelenina, je světlostálý syntetický pyrethroid. Hubí škůdce jako dotykový a požerový jed s významným repelentním účinkem proti celé řadě škůdců, zejména mšicím a částečným ovicidním účinkem. Svilušky nehubí. Nemá systémový účinek, proto je třeba, aby byly při aplikaci rovnoměrně zasaženy všechny části rostlin. Účinkuje i při nižších teplotách. Při vysokých aplikačních teplotách (nad 24°C) se účinnost pyrethroidních účinných látek může snižovat. V těchto případech je vhodné insekticidy s pyrethroidní účinnou látkou aplikovat po poklesu teplot, obvykle časně ráno nebo později večer.


Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?

 • brambory, rajčata (mandelinka bramborová)
 • cibule, pór (vrtalka cibulová, pórová)
 • hrách (mšice, třásněnky)
 • jabloň (obaleč jablečný)
 • jádroviny, slivoň, třešeň, višeň (saví a žraví škůdci)
 • jahodník (květopas jahodníkový)
 • réva vinná (obaleči)
 • další najdete v záložce POUŽITÍ nebo v záložce PŘÍLOHY - ETIKETA


Jak jej použít?

 • postřikem
 • při prvním výskytu škůdců
 • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 100 ml, 2x5 ml, 3 ml, 30 ml
Web plodina Brambor, Brukvovitá zelenina, Cibule, Jabloň, Jádroviny, Jahoda, Rajčata, Réva vinná, Slivoň, Třešeň, Višeň
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Dřepčíci, Housenky, Květopas jahodníkový, Mandelinka bramborová, Obaleč jablečný, Obaleči, Saví a žraví škůdci, Vrtalka pórová, Vrtule třešňová
Web Skupina produktů Skupina Insekticidy
Přírodní ne
Ekologický ne
Mechanický ne
Chemický ano
PG_Decis Protech Monoodse_3ml 2017-06 OZ
PG_Decis Protech Monoodse_3ml 2017-06 OZ
Decis Protech - ovoce a zelenina 2x5ml
Decis Protech - ovoce a zelenina 2x5ml
Jabloně_Květopas jabloňový_kukla uvnitř poupěte
Jabloně_Květopas jabloňový_kukla uvnitř poupěte
Jabloně_Mšice
Jabloně_Mšice
Jabloně_Pilatka jablečná
Jabloně_Pilatka jablečná
Jahody_Květopas jahodníkový
Jahody_Květopas jahodníkový
Slivoň_Obaleč švestkový
Slivoň_Obaleč švestkový
Slivoň_Pilatka švestková
Slivoň_Pilatka švestková
Třeseň_Višeň_Vrtule třešňová
Třeseň_Višeň_Vrtule třešňová
Brambory_Mandelinka bramborová
Brambory_Mandelinka bramborová
Brambory_Mandelinka bramborová_žír larev
Brambory_Mandelinka bramborová_žír larev
Cibule_Vrtalka pórová_poškozené rostliny cibule kuchyňské
Cibule_Vrtalka pórová_poškozené rostliny cibule kuchyňské