Enzymix

Enzymatický a bakteriální přípravek pro čištění odpadního potrubí, odpadů, sifonů a výlevek.
Balení Cena Klub Košík
53,- Kč + 3 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujtevodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
EUH208: Obsahuje lipázu. Může vyvolat alergickou reakci.


Enzymatický a bakteriální přípravek pro čištění odpadního potrubí, odpadů, sifonů a výlevek.


Jak účinkuje?

 • obsahuje enzymy a bakterie rozkládající tuky, glycerin a vyšší mastnou kyselinu
 • omezuje vytváření nánosů, organických materiálů, především v kuchyni a koupelen
 • je vhodný i pro čištění odpadních vod
 • aktivně odstraňuje zápach z odpadů
 • podporuje funkčnost septiků a žump
 • vhodný také k prevenci a udržení dokonalého průtoku potrubí (umyvadla, dřezy, výlevky, vany, odpadní sifony,aj.)
 • pro celoroční použití


Jak jej použít?

 • podle potřeby
 • balení na 5 odpadů
 • obsah sáčku nasypte do plastové nádoby a zalijte 2 l vlažné vody
 • nechte 30 min. aktivovat
 • poté vlijte do odpadu, umyvadla, výlevky, vany,  aj.
 • nechte působit min. 2 hodiny, nejlépe přes noc
 • 400 ml roztoku / 1 odpad / sifon


Upozornění:

 • při aktivaci, míchání a aplikaci přípravku nepoužívejte kovové předměty (zabíjí enzymy a bakterie)

 
Aplikace přípravku:

 celoročně


Uvedené informace mají informativní charakter. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 50 g
Web plodina Odpad
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Organické nečistoty
Web Skupina produktů Skupina Bakterie a enzymy
Ekologický ne
Chemický ne
Mechanický ne
Přírodní ano
Enzymix 50g
Enzymix 50g
odpady
odpady
odpady
odpady