Fantazie Kvetoucí pokojové rostliny 500ml

FANTAZIE - Kvetoucí pokojové rostliny

Kapalné hnojivo pro kvetoucí pokojové rostliny. Výrazně podporuje kvetení rostlin a vybarvení květů.
Balení Cena Klub Košík
35,- Kč + 2 b.
Nelze objednat.
59,- Kč + 3 b.
Nelze objednat.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Bezpečnostní pokyny:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽI Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal na skládce nebezpečných odpadů dle místních předpisů.


Kapalné hnojivo pro kvetoucí pokojové rostliny. Pro bohaté kvetení.  


Obsah živin:
NPK  (3+2+3) + hořčík (Mg) + molybden (Mo) + železo (Fe) + měď (Cu) + huminové látky, mořské řasy, stimulační a protistresové látky TRISOL.


Jak účinkuje?

 • podporuje bohaté kvetení rostlin
 • zlepšuje vybarvení květů
 • mořské řasy zvyšují odolnost vůči stresu rostlin (střídání teplot, vlhkosti, změna stanoviště, aj.)
 • neobsahuje balastní látky
 • podporuje celkovou kondici rostlin


Pro jaké rostliny?

 • pokojové kvetoucí rostliny (africké fialky, bramboříky, fuchsie, gloxínie, mini růže, aj.)


Jak jej použít?

 • zálivkou
 • opakuje  1 x týdně po celou dobu vegetace (únor - listopad)


Náš TIP: Spočítejte si dávkování přímo pro svoji konev.  Použijte naši kalkulačku.

Uvedené informace mají informativní charakter. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 1 l, 500 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Bohaté kvetení, Hnojivo
Web plodina Okrasné rostliny
Web Skupina produktů Skupina Hnojiva
Přírodní ne
Ekologický ne
Mechanický ne
Chemický ano
Fantazie Kvetoucí pokojové rostliny 500ml
Fantazie Kvetoucí pokojové rostliny 500ml