Fantazie Muškáty a balkononé rostliny 500ml

FANTAZIE - Muškáty a balkónové rostliny

Kapalné hnojivo pro muškáty a balkonové rostliny s obsahem mořských řas a huminových látek.
Balení Cena Klub Košík
35,- Kč + 2 b.
59,- Kč + 3 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Bezpečnostní pokyny:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽI Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal na skládce nebezpečných odpadů dle místních předpisů.


Kapalné hnojivo pro muškáty a balkonové rostliny s obsahem mořských řas a huminových látek.


Obsah živin:
NPK  (3+2,3+2,5) + hořčík (Mg) + molybden (Mo) + železo (Fe) + měď (Cu) + huminové látky, mořské řasy, stimulační a protistresové látky TRISOL.


Jak účinkuje?

 • podporuje bohaté kvetení balkónových rostlin
 • zlepšuje vybarvení květů
 • mořské řasy zvyšují odolnost vůči stresu rostlin (střídání teplot, vlhkosti, změna stanoviště, aj.)
 • neobsahuje balastní látky
 • podporuje celkovou kondici rostlin


Pro jaké rostliny?

 • muškáty
 • balkónové rostliny (petúnie, surfinie, aj.)


Jak jej použít?

 • zálivkou nebo postřikem na list
 • opakuje 1 x týdně po celou dobu vegetace (květen - září)


Náš TIP: Spočítejte si dávkování přímo pro svoji konev nebo postřikovač.  Použijte naši kalkulačku.

Uvedené informace mají informativní charakter. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 1 l, 500 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Bohaté kvetení, Hnojivo
Web plodina Muškát, Petunie
Web Skupina produktů Skupina Hnojiva
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Fantazie Muškáty a balkononé rostliny 500ml
Fantazie Muškáty a balkononé rostliny 500ml