Fantazie Trávník s PROFI efektem 500ml

FANTAZIE - Trávník s PROFI efektem

Kapalné hnojivo pro výživu a regeneraci trávníků. Výrazně podporuje odnožování trav.
Balení Cena Klub Košík
FANTAZIE - Trávník s PROFI efektem 500 ml
Prodej ukončen
FANTAZIE - Trávník s PROFI efektem 900 ml apl.
Prodej ukončen
Tento výrobek není možné zakoupit.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Bezpečnostní pokyny:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte páry/aerosoly.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Speciální hnojivo pro výživu a regeneraci trávníků.


Obsah živin:
NPK  (20+3+3,5) + hořčík (Mg) + železo (Fe)


Jak účinkuje?

 • pohodlná a rovnoměrná aplikace formou hnojivé zálivky
 • neobsahuje balastní látky, které způsobují zasolení půdy
 • je zdrojem rychle působícího hořčíku pro sytě zelené vybarvení trávníku
 • podporuje schopnost odnožování trav
 • zvyšuje odolnost trav proti stresovým faktorům
 • podporuje vitalitu trav a jejich odolnost vůči houbovým chorobám

Pro jaké rostliny?

 • trávníky
 • parky
 • hřiště

Jak jej použít?

 • postřikem
 • aplikujte 3 - 5 x za vegetaci (duben - konec září)


Náš TIP: Spočítejte si přímo pro svůj postřikovač dávkování. Použijte naši kalkulačku.


Uvedené informace mají informativní charakter. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 500 ml, 900 ml apl.
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hnojivo
Web Skupina produktů Skupina Hnojiva
Web plodina Trávník
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Fantazie Trávník s PROFI efektem 500ml
Fantazie Trávník s PROFI efektem 500ml