Fantazie Zelené pokojové rostliny 500ml

FANTAZIE - Zelené pokojové rostliny

Kapalné hnojivo pro zelené pokojové rostliny. S obsahem mořských řas a huminových látek.
Balení Cena Klub Košík
FANTAZIE - Zelené pokojové rostliny 500 ml
Prodej ukončen
59,- Kč + 3 b.
Nelze objednat.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Bezpečnostní pokyny:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽI Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal na skládce nebezpečných odpadů dle místních předpisů.


Kapalné hnojivo pro zelené pokojové rostliny. 


Obsah živin:
NPK  (3+2+2) + hořčík (Mg) + železo (Fe) + bor (B) + molybden (Mo) + huminové látky, stimulační a protistresové látky TRISOL.


Jak účinkuje?

 • podporuje růst a zelenou barvu listů okrasných rostlin
 • zvyšuje obsah chlorofylu v rostlině, a díky tomu rostliny získávají zdravě zelené listy
 • neobsahuje balastní látky
 • zvyšuje odolnost rostlin proti stresovým faktorům
 • podporuje vitalitu rostlin


Pro jaké rostliny?

 • pokojové rostliny okrasné listem (dracény, fíkusy, monstery, palmy, aj.)


Jak jej použít?

 • zálivkou
 • opakuje  1 x týdně po celou dobu vegetace (únor - listopad)


Náš TIP: Spočítejte si dávkování přímo pro svůj postřikovač.  Použijte naši kalkulačku.

Uvedené informace mají informativní charakter. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 1 l , 500 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hnojivo
Web plodina Okrasné rostliny
Web Skupina produktů Skupina Hnojiva
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Fantazie Zelené pokojové rostliny 500ml
Fantazie Zelené pokojové rostliny 500ml