Folicur AL

Fungicidní přípravek k ochraně okrasných rostlin proti padlí, skvrnitosti listů a rzi, k ochraně růží proti padlí černé skvrnitosti, aj.
Balení Cena Klub Košík
Folicur AL 500 ml/R
Prodej ukončen
Tento výrobek není možné zakoupit.
Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje reakční směs methylisothiazolonů. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Fungicidní přípravek v rozprašovači k ochraně okrasných rostlin a růží proti houbovým chorobám.


Účinná látka:  trifloxystrobin, trifloxystrobin


Jak účinkuje?

Přípravek k přímému použití postřikem, který obsahuje 2 účinné látky, proto je ochrana zabezpečena 2 způsoby. Nejprve je choroba potlačena přímým působením účinné látky, která penetruje do listů. Dále je zabráněno novému rozvoji choroby tím, že se vytvoří ochranný povlak na povrchu listů. Má preventivní a částečně také  kurativní účinek. 


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

  • růže  (padlí, černá skvrnitost, rez růžová)
  • okrasné rostliny a dřeviny  (padlí, skvrnitost listů, rzi)


Jak jej použít?

  • přímým postřikem (k okamžitému a opakovanému použití)
  • postřikujte důkladně listy a stonky ze vzdálenosti 15-30 cm
  • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

vse
Balení 500 ml/R
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Černá skvrnitost, Padlí, Rzi, Skvrnitosti listů
Web plodina Okrasné rostliny, Růže
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy
Přírodní ne
Ekologický ne
Mechanický ne
Chemický ano
Folicur AL 500ml
Folicur AL 500ml
Růže_černá skvrnitost listů
Růže_černá skvrnitost listů
Růže_Padlí na listu
Růže_Padlí na listu
Růže_Padlí na květu
Růže_Padlí na květu
Okrasné rostliny_Rez_mala
Okrasné rostliny_Rez_mala
Okrasné rostliny_Rez
Okrasné rostliny_Rez