Folicur koncentrát

Fungicidní přípravek k ochraně růží proti padlí, černé skvrnitosti, okrasných rostlin proti padlí, rzím a zimostrázu proti skvrnitosti listů.
Balení Cena Klub Košík
151,- Kč + 10 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje směs isothiazolonů. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Fungicidní přípravek k ochraně růží proti padlí, černé skvrnitosti a rzi, okrasných rostlin proti padlí a rzím a zimostrázu proti skvrnitosti listů a cylindrokladiové skvrnitosti listů.


Účinná látka:  tebukonazol 25 g/l


Jak účinkuje?

Přípravek obsahuje systémově působící tebukonazol, který se vyznačuje preventivní a částečnou kurativní účinností a dlouhou dobou působení (až 14 dnů).


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

 • růže - padlí, černá skvrnitost, rez růžová
 • okrasné rostliny a dřeviny - padlí, skvrnitost listů, rzi
 • zimostráz (buxus) - skvrnitosti listů, cylindrokladiová skvrnitost listů


Jak jej použít?

 • přímým postřikem (k okamžitému a opakovanému použití)
 • ošetření se provádí preventivně nebo nejpozději při prvních příznacích choroby
 • postřikujte důkladně listy a stonky do takové míry, aby nedocházelo ke stékání (do skanutí – na listech se tvoří kapky)
 • je třeba ošetřit celou rostlinu včetně spodní strany listů
 • ošetření neprovádějte za slunečního svitu a za sucha (kořeny rostlin jsou suché)
 • neošetřujte rostliny v době plného květu
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 50 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Černá skvrnitost, Padlí, Rzi, Skvrnitosti listů
Web plodina Okrasné rostliny, Růže
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Folicur koncentrát 50 ml
Folicur koncentrát 50 ml
Růže_černá skvrnitost listů
Růže_černá skvrnitost listů
Růže_Padlí na listu
Růže_Padlí na listu
Růže_Padlí na květu
Růže_Padlí na květu
Okrasné rostliny_Rez
Okrasné rostliny_Rez