Granulovaná nástraha na mravence

Granulovaná nástraha proti mravencům v budovách a jejich blízkém okolí.
Balení Cena Klub Košík
Granulovaná nástraha na mravence 100 g
Prodej ukončen
Tento výrobek není možné zakoupit.

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: neuvedeno

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní
prostředí.

P501 Odstraňte obsah/obal bezpečným způsobem.Granulovaná nástraha proti mravencům v budovách a jejich blízkém okolí.

 
Proti jakým škůdcům je určen?

  • proti mravencům (mravenec pharao, obecný, domácí, hnědý, drnový, žahavý, mravencům rodu Camponotus)

Proč jej použít?

  • rychlé a účinné hubení mravenců a jejich mravenišť
  • obsahuje lákavý atraktant pro mravence
  • nástraha je mravenci roznášená do hnízd
  • použití na terasách, chodnících, v bytě, aj.
  • působí dlouhodobě

Jak jej použít?

  • do míst výskytu mravenců
  • umísťujte potřeby  (až po vyhubení všech mravenců)

Upozornění: neaplikujte do záhonů zeleniny, ovoce a jiných plodin určených pro konzumaci. Nejedná se o přípravek na ochranu rostlin!


Aplikace v následujících obdobích:


 
Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 100 g
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hubení
Web plodina Mravenec
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Granulovaná nástraha na mravence BG 100g
Granulovaná nástraha na mravence BG 100g
Mravenec
Mravenec