Bezpečnostní opatření:
Dodržujte pokyny pro používání.
Uchovávejte v původním uzavřeném obalu a mimo dosah dětí.
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.
Chraňte před mrazem.Listové fosforečno-draselné hnojivo pro zvýšení úrody a pro zvýšení obranyschopnosti proti stresu ovoce, zeleniny nebo okrasných rostlin.


O
bsah živin: PK  (9-19)


Jak účink
uje?

 • podporuje výživů listů zeleniny nebo ovocných sadů
 • obsahuje fosfor a draslík ve formě plně přijatelné listy
 • účinně chrání před nedostatkem fosforu a draslíku, zejména v období nízkých teplot půdy nebo vydatného rozvoje rostlin
 • přispívá ke správnému rozvoji kořenového systému a plodů
 • ovlivňuje zlepšení vodního hospodářství rostlin
 • vhodný také pro podzimní aplikace - zvyšuje mrazuvzdornost


Pro jaké rostliny?

 • zelenina
 • ovocné stromy
 • ovocné keře a rostliny
 • jahody a další drobné ovoce
 • okrasné rostliny


Jak jej použít?

 • postřik na listy
 • přihnojení v průběhu vegetace
 • aplikujte ráno nebo večer při max. teplotě 25°C, min. teplota postřikové kapaliny 10°C (při vyšších teplotách vzduchu (zejména kolem poledne při teplých dnech) by mohlo dojít k popálení rostlin)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Uvedené informace mají informativní charakter. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 250 ml
Web plodina Brambor, Brukvovitá zelenina, Cibule, Hrušeň, Jabloň, Jahoda, Okrasné rostliny, Okurka, Ovocné dřeviny, Paprika, Rajčata, Třešeň, Višeň, Zelenina
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hnojivo
Web Skupina produktů Skupina Hnojiva
Přírodní ne
Ekologický ne
Mechanický ne
Chemický ano
Harmonie Plod 250ml
Harmonie Plod 250ml