Když rostlině chybí vápník?

Nedostatek přijatelného vápníku způsobuje suchou hnilobu konců plodů především paprik, rajčat, uhynutí vnitřních listů hlávek zelí, poškození okrajů listů salátu a košťálovin, propadání a hnědnutí středů růžic květáku, aj.


Vzhledem k tomu, že vápník je relativně těžce pohyblivý v rostlinách, je jeho nedostatek jednou z nejzávažnějších a nejčastějších fyziologických poruch rostlin. Nejvíce se projevuje na těch částech rostlin, které jsou nejvzdálenější kořenům, t.j. na vegetačních vrcholech, na plodech nebo na okrajích listů. Tato porucha je podporována nadbytkem dusíku nebo i draslíku v půdě, kyselými půdami, nedostatečnou závlahou, ale i přemokřením půdy.


Řešením je použití listového hnojiva HARMONIE Vápník, formou opakované aplikace postřikem na celou rostlinu.

Kromě řešení daného výživového problému, tak toto hnojivo zlepšuje skladovací podmínky zeleniny, svěžest a vybarvení rostlin a zvyšuje odolnost rostlin proti infekcím houbových chorob.