ODPUZOVAČ koček (ATAK)

Přírodní repelent k odpuzení koček v bytě a na zahradě. Působí proti znečišťování koček.
Balení Cena Klub Košík
199,- Kč + 13 b.

Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.


Přírodní repelent k odpuzení koček v bytě a na zahradě. Působí proti znečišťování koček.


Proč jej použít?

 • proti zněčišťování koček v interiéru (skříňky, botníky, aj.)
 • proti znečišťování koček v exteriéru (popelnice, domovní zdi, skalky, záhony, okrasné dřeviny, aj.)
 • jeho vůně je pro kočky nepříjemná a psy tato jemná vůně velmi odpuzuje
 • přírodní účinná látka geraniol a olej z máty peprné
 • před aplikací je nutné povrchy vyčistit (od kočičích výkalů)
 • okamžitá aplikace na postižená místa
 • celoroční použití


Jak jej použít?

 • nastříkejte přímo na místa, kam nechcete, aby kočka šla
 • upozornění: může způsobit skvrny (zejména na fasádách domů) –  před celkovou aplikací doporučujeme, vždy na daném povrhu vyzkoušet!!!!
 • pro čištění skvrn, zejména z fasády domů, je možné použít: vysoce alkalický čistič nebo se z praxe osvědčil postup čištění: teplá voda s odmašťovacím saponátem, např. Jar + soda a ručně kartáčem skvrny vyčistit)
 • aplikace se vzdálenosti 20 cm
 • interiéry -  (1-2x) =  účinek 2-3 týdny
 • kryté exteriéry – (každé 2-3 dny 2-3x) = účinek 2-3 týdny
 • volné exteriéry - (každé 2-3 dny 2-3x) = účinek 1-2 týdny

 

Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 500 ml/R
Web plodina Kočka
Web Skupina produktů Skupina Biocidy, Skupina Repelenty
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Znečišťování
Ekologický ne
Chemický ne
Mechanický ne
Přírodní ano
Odpuzovač Koček_500ml_new
Odpuzovač Koček_500ml_new
Znečišťování kočkami
Znečišťování kočkami