Bezpečnostní pokyny:
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
Zamezte styku s kůží a očima.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.Krystalické hnojivo s vysokým obsahem dusíku.


Obsah živin:
NPK  (15-7-7) + 10 Mg (hořčík) a 20 S (síra)


Jak účinkuje?

 • dusík (N) = urychluje růst rostlin
 • motor růstu na začátku sezóny
 • podporuje zelenou barvu listů (rostliny se zeleným listem)

Pro jaké rostliny?

 • sadba okrasných rostlin, dřevin a zeleniny
 • pro rostliny okrasné zeleným listem

Jak jej použít?

 • okrasné rostliny, dřeviny, zelenina - na začátku sezóny
 • rostliny okrasné zeleným listem - celoročně
 • jednoduchá aplikace zálivkou nebo postřikem na list
 • 1 odměrka (10 ml) / 10 l vody
 • opakovat 1x 7-14 dní
 • vhodné také pro výživu rostlin pěstovaných v hydroponii


Náš TIP: Spočítejte si přímo pro svoji konev dávkování. Použijte naši kalkulačku.

Uvedené informace mají informativní charakter. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 400 g
Web plodina Balkonové rostliny, Jahoda, Konifery, Muškát, Okrasné rostliny, Palma, Pokojové rostliny, Zelenina
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hnojivo
Web Skupina produktů Skupina Hnojiva
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Krystalické hnojivo Extra Start 400g
Krystalické hnojivo Extra Start 400g
start sezony
start sezony
zelené rostliny
zelené rostliny