NOVÉ VIDEO: Réva vinná - plíseň a padlí na révě

Víte, kdy je důležité provést postřik révy proti houbovým chorobám?


Plíseň révová a padlí révové patří k nejčastějším chorobám révy vinné.

Proti oběma chorobám se obecně začíná s ochrannými postřiky po odkvětu révy vinné (při silném ohrožení je možné již začat od fáze 6 listů). Po odkvětu je vhodné volit, pokud je to možné, systémové přípravky, které chrání celou rostlinu díky tomu, že po dopadu kapaliny na list se rozšíří do celé rostliny. V případě kontaktních přípravků je potřeba důkladně pokrýt celou rostlinu postřikem, tj. tyto přípravky většinou účinkují jen v místě dopadu na rostlinu.

Proti houbovým chorobám révy vinné doporučujeme:

Základem chemického ošetření jsou dva postřiky po odkvětu. Ostatní ošetření se provádí v závislosti na průběhu počasí. Pro poslední ošetření jsou vhodné měďnaté přípravky, např. Kuprikol 50.

U mimořádně ohrožených kultur se s ochranou začíná již ve fázi šesti listů. U středně náchylných porostů se doporučuje těsně před květem jeden postřik. Po odkvětu se provádí ošetření v závislosti na podmínkách šíření a náchylnosti odrůd v intervalech sedmi až čtrnácti dnů až do fáze zaměkání bobulí. Sirnaté přípravky např. Kumulus WG se používají především před květem a je možné je aplikovat jen v rozmezí teplot 15 až 25 oC a nikdy ne při intenzivním slunečním svitu.

Všechny postřiky doporučujeme min. 2x zopakovat (cca. 10 dní / dle etikety).

Přípravky mají ochranné lhůty (OL uváděnou ve dnech). Například přípravky proti padlí mají většinou 20 dní a více. Je důležité stanovenou ochrannou lhůtu (OL) dodržet a plody sklízet až po uplynutí uvedených dnů (OL) po aplikaci.


Přírodní ochrana:

Pro zvýšení odolnosti révy proti houbovým patogenům různých chorob, doporučujeme přírodní bylinné produkty. Jedná se o bylinné produkty, které vyrábíme ve speciálních přístrojích ve Skrochovicích.  Díky speciální výrobě, při které získáváme účinné látky při velmi nízkých teplotách, dokážeme tak všechny účinné látky z léčivých bylin získat do našich přírodních bylinných produktů,  a to bez ztráty účinků obsažených bylin při jejich výrobě. Pro péči o révu vinnou bez chemie máme k dispozici soupravu 2 přírodní produktů z bylin, a to: Zdravá réva - Odolnost révy


Souprava Zdravá réva - Odolnost révy obsahuje:

  • Réva Alfa -  bylinný výluh (extrakt) ze šalvěje lékařské. Aplikuje se postřikem před nebo v době výskytu plísně révové. 

  • Réva Beta - bylinný výluh (extrakt) ze směsi bylin (kopřiva a přeslička). Aplikuje se postřikem před nebo v době výskytu padlí révového.


Pro vytvoření vysoké ochrany je vhodné je aplikovat postřikem v těchto fenofázích (růstové fáze révy vinné):

  1. po odkvětu při nasazování bobulí (BBCH 71) – Réva ALFA
  2. bobule velikosti broku (BBCH 73) – Réva BETA
  3. bobule ve velikosti hrášku (BBCH 75) – Réva ALFA
  4. většina bobulí se dotýká – uzavírání hroznů (BBCH 79) – Réva BETA
  5. začátek zrání – vybarvování (BBCH 81) – Réva ALFA
  6. až do plné zralosti - sklizeň (BBCH 89) – Réva BETA
  7. Další postřiky jsou možné podle aktuální potřeby*.

V případě náhlého zhoršení kondice révy vinné pak doporučujeme 3 postřiky co 3 dny, tj. např. 1x v pondělí, 1x ve čtvrtek a 1x v neděli.


Přípravky je vhodné aplikovat samostatně (nemíchat do jednoho postřiku, jinak se snižuje účinnost přípravků).
Předpokladem vysoké účinnosti obou přípravků je dobré pokrytí všech částí rostliny. Přípravky se neaplikují při vysokých teplotách a za poledního slunečního svitu.  Přípravky působí kontaktně, proto jsou náchylné na omytí při dešťových srážkách. Aplikace je nutné provádět v období bez dešťů. Po aplikaci by nemělo minimálně 12 hodin pršet. Po intenzivních dešťových srážkách je třeba provést novou aplikaci.

Bez ochranné lhůty (OL). Po ošetření můžete kdykoliv sklízet a konzumovat.

Balení soupravy je určeno na 16,5 l aplikační kapaliny od každého přípravku (tj. 2x 16,5 l postřiku).

 
*Více informací o účincích a 3 letých testech přípravků najdete v metodice „Ochrana révy vinné proti houbovým patogenům v ekologickém vinohradnictví“ (tuto metodiku si můžete stáhnout na našich stránkách ZDE). ISBN 979-80-270-1042-4, autoři: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D, Ing. Vladan Šafarčík.


Podrobnější informace o chorobách a o návodu, jak správně přípravky aplikovat najdete v tomto videu na našem kanále - YouTube ZDE.