Pozor na zvýšený výskyt čmelíka kuřího!

Čmelík kuří je drobný roztoč, který napadá slepice a ptáky (např. holuby).Má šedou až červenou barvu. Jedná se o nočního roztoče, který přes den spí v úkrytech, škvírách, trhlinách kurníku a v noci pak napadá družeb a saje na nich krev.  Čmelíci mohou přežívat dlouho dobu cca. až jeden rok neobydlených kurnících. Velmi rychle se rozmnožují.

Příznaky výskytu:

  • bledé hřebínky drůbeže
  • neklid
  • skvrny od krve na vejcích
  • nízká snůška vajec
  • úhyn mladých kuřat


Hubení

Preventivně jsou vhodná pravidelné čištění kurníků, vápnění. V případě výskytu tohoto roztoče je možné použít přírodní biocid Kouzlo Přírody bioATAK Křemenitý prášek. Jedná se o hubení čmelíků mechanickou cestou, tj. obsahuje přírodní křemenitý prášek (z fosilizovaného planktonu), který narušuje ochrannou povrchovou vrstvu těla škůdce, který následně hyne v důsledku dehydratace.

Pro slepice je bezpečný. Vlhko mu nevadí, tj. jakmile dojde k vysušení prášku, opět plní svoji funkci.

Prášek nasypte na místa, kde se mravenci nebo roztoči shromažďují, například do kuřínů,  v chlévech, aj.  Množství 10 g je určeno na plochu 1m2.

Prášek můžete také smíchat s vodou v dávce 100 g / 0,5 l vody a vystříkat např. celý kurník. Po zaschnutí dojde opět ke krystalizaci prášku a znovu začne účinkovat.


Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.