Previcur Energy Okrasné rostliny 15ml

Previcur Energy okrasné rostliny

Fungicidní přípravek k ochraně okrasných rostlin proti plísním a půdním houbám.
Balení Cena Klub Košík
105,- Kč + 7 b.
Previcur Energy okrasné rostliny 60 ml
Prodej ukončen

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


řípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Fungicidní přípravek k ochraně okrasných rostlin proti plísním a půdním houbám (Oomycetes) s preventivním i kurativním účinkem.


Účinná látka:  propamokarb  530 g/l, fosetyl (ISO) 310 g/l


Jak účinkuje?

Jedná se o systémový fungicid (účinná látka se v rostlině rozvádí). Působí proti půdním a listovým chorobám třídy Oomycetes (Pythium spp., Aphanomycetes spp., Phytophtora spp., Bremia spp., Pseudoperonospora spp. a Peronospora spp.), které způsobují padání klíčních rostlin, nekrózy kořenů, pat stonků a choroby nadzemních částí rostlin.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

  • okrasné rostliny (plísně pravé Oomycety)

Jak jej použít?

  • postřikem
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

  1. Vyberte si plodinu a indikaci.
  2. Klikněte na "spočítat".
  3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
  4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 15 ml, 60 ml
Web plodina Okrasné rostliny
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Pravé plísně
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Previcur Energy Okrasné rostliny 15ml
Previcur Energy Okrasné rostliny 15ml