RATIMOR granule 200g
Akce

Ratimor - granule

Požerová nástraha k jednorázovému hubení myší domácích, potkanů a krys.
Balení Cena Klub Košík
52,- Kč + 3 b.
Akce 116,- Kč + 7 b.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.


Požerová nástraha k jednorázovému hubení myší domácích, potkanů a krys.  POSLEDNÍ ŠANCE K NÁKUPU SOUČASNÝCH BALENÍ!!!


Účinná látka: bromadialon 0,05 g/kg, atraktivní nástrahový materiál 99,995 %


Proti jakým škůdcům je určen?

  • proti hlodavcům (myši, krysy, potkani, aj.)


Proč jej použít?

  • hubení hlodavců pomocí granulí


Jak jej použít?

  • granule na hlodavce se používají v uzavřených objektech, na půdách
  • nástrahy umísťujte na místa výskytu hlodavců - ideálně do speciálních deratizačních staniček
  • ty doplňujte každý 3-8 den, tak dlouho, dokud jsou nástrahy hlodavci konzumovány


Upozornění:
Při aplikaci používejte vždy gumové rukavice. Zaručíte si vždy vysokou bezpečnost při aplikaci a zároveň omezíte možný výskyt lidského pachu na nástraze (ten hlodavcům vadí). Umísťujte je mimo dosahu dětí nebo domácích zvířat.


POSLEDNÍ ŠANCE K NÁKUPU SOUČASNÝCH BALENÍ!!!
Od 1.3.2018 bude možné prodávat v malospotřebitelském balení rodenticidy v těchto formách:
  • měkou nástrahu, obilnou nástrahu nebo granule v balení max. 150 g
  • parafínové bloky v balení max. 300 g
  • u všech  produktů bude navíc snížen % obsah účinné aktivní látky na 0,3% (současná balení obsahují cca. 0,5% aktivní látky)

Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 200 g, 600 g
Web plodina Byty, Technické plochy, Venkovní plochy
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Krysy, Myši, Potkani
Web Skupina produktů Skupina Rodenticidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
RATIMOR granule 200g
RATIMOR granule 200g