Sorexa Gold 200g
Akce Doporučujeme

Sorexa Gold

Zrní pro rychlé a účinné hubení hlodavců (myš domácí, krysa, potkan). Obsahuje Bitrex proti náhodnému požití.
Balení Cena Klub Košík
Akce Doporučujeme 39,- Kč + 2 b.

Zrní pro rychlé a účinné hubení hlodavců (myš domácí, krysa, potkan). POSLEDNÍ ŠANCE K NÁKUPU SOUČASNÝCH BALENÍ!!!


Proti jakým škůdcům je určen?

 • proti hlodavcům (myš domácí, krysa, potkan)


Proč jej použít?

 • mnohoúčelový rodenticid na bázi protisrážlivého difenacoumu ve formě, která je velmi chuťově atraktivní pro cílové hlodavce
 • na bázi drcené pšenice s technologií Fortec pro zvýšenou konzumaci hlodavci (obsahuje zrnité pícniny, které dělají návnadu chutnější, zvyšují její účinnost, vzbuzují počáteční zájem o návnadu a posilují přirozené sklony k požírání potravy
 • nástraha určená pro použití v budovách a v jejich okolí
 • obsahuje BitrexTM  - hořké ochucovadlo (na ochranu před náhodným požitím člověkem, domácími zvířaty)


Jak jej použít?

 • nástrahy by měly být umístěné v deratizačních staničkách v ideálním případě upevněných k zemi
 • pokud je to možné, měla by nástraha umístěná v deratizační staničce být zajištěna proti jejímu odtažení hlodavci mimo místo aplikace
 • nástrahy často kontrolujte, především prvních deset dní, a sežrané nástrahy doplňujte
 • pokud bude nástraha sežrána beze zbytku, zvyšte dávku
 • nástrahy doplňujte až do okamžiku, kdy je při kontrole naleznete netknuté

Upozornění: Používejte ochranné rukavice. Přípravek se nesmí používat v místech, kde může dojít ke kontaktu s povrchem krmiv nebo potravin, kuchyňského náčiní či jejich kontaminaci. Zabraňte dětem, ptákům a necílovým organismům (psům, kočkám, prasatům, drůbeži) v přístupu k nástraze. Nástrahy musí být bezpečně rozmístěny tak, aby se minimalizovala riziko požití nástrahy jinými zvířaty nebo dětmi. Pokud je to možné, nástraha musí být zajištěna proti jejímu odtažení mimo místo aplikace


POSLEDNÍ ŠANCE K NÁKUPU SOUČASNÝCH BALENÍ!!!
Od 1.3.2018 bude možné prodávat v malospotřebitelském balení rodenticidy v těchto formách:
 • měkou nástrahu, obilnou nástrahu nebo granule v balení max. 150 g
 • parafínové bloky v balení max. 300 g
 • u všech  produktů bude navíc snížen % obsah účinné aktivní látky na 0,3% (současná balení obsahují cca. 0,5% aktivní látky)


Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 200 g
Web plodina Byty, Technické plochy, Venkovní plochy
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Krysy, Myši, Potkani
Web Skupina produktů Skupina Rodenticidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Sorexa Gold 200g
Sorexa Gold 200g