Vrácení zboží

Zboží je možné vrátit do 14-dnů od převzetí zásilky.


Postup při vrácení zboží:

  1. Vyplňte formulář Odstoupení od kupní smlouvy (ke stažení ZDE) a zašlete na poštovní adresu:  AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, Skrochovice, PSČ: 747 71 Brumovice nebo e-mailem: z elektronické adresy kupujícího na adresu eshop@agrobio.cz s následujícím textem: „Odstupuji tímto jednostranně od kupní smlouvy č. [***] uzavřené na základě objednávky č. [***] ze dne [***] a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží." s uvedením data, celého jméno a adresy kupujícího.
  2. Po zaslání dostanete od nás potvrzení o doručení s informacemi o dalším postupu.
  3. Nepoužité zboží (event. dárky poskytnuté k dané kupní smlouvě), na své náklady zašlete v dané lhůtě, tj. do 14 dní od převzetí zásilky na poštovní adresu expedičního skladu: AgroBio Opava, s.r.o., expediční sklad, Podvihovská 12, 747 70 Opava – Komárov.
  4. Po obdržení zboží v původním, neporušeném stavu vám nejpozději do 14 dnů od přijetí zásilky zašleme veškeré finanční prostředky.
  5. Pokud dojde k odstoupení zboží dříve, než dojde k odeslání zboží a zboží již bylo uhrazeno, veškeré došlé finanční prostředky vám vrátíme max. do 14 dní ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy.

 
Případy, kdy nelze zboží vrátit:

  • zboží, které bylo připraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
  • zboží v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět


Kompletní informace najdete v našich Obchodních podmínkách ZDE.