Vrácení zboží

Zboží je možné vrátit do 14-dnů od převzetí zásilky.


Postup při vrácení zboží:

  1. Vyplňte formulář Odstoupení od kupní smlouvy (ke stažení ZDE) a zašlete na poštovní adresu:  AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, Skrochovice, PSČ: 747 71 Brumovice nebo e-mailem: z elektronické adresy kupujícího na adresu eshop@agrobio.cz s následujícím textem: „Odstupuji tímto jednostranně od kupní smlouvy č. [***] uzavřené na základě objednávky č. [***] ze dne [***] a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží." s uvedením data, celého jméno a adresy kupujícího.
  2. Po zaslání dostanete od nás potvrzení o doručení s informacemi o dalším postupu.
  3. Nepoužité zboží (event. dárky poskytnuté k dané kupní smlouvě), na své náklady zašlete v dané lhůtě, tj. do 14 dní od převzetí zásilky na poštovní adresu expedičního skladu: AgroBio Opava, s.r.o., expediční sklad, Podvihovská 12, 747 70 Opava – Komárov.
  4. Po obdržení zboží v původním, neporušeném stavu vám nejpozději do 14 dnů od přijetí zásilky zašleme veškeré finanční prostředky.
  5. Pokud dojde k odstoupení zboží dříve, než dojde k odeslání zboží a zboží již bylo uhrazeno, veškeré došlé finanční prostředky vám vrátíme max. do 14 dní ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy.

 
Případy, kdy nelze zboží vrátit:

  • zboží, které bylo připraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
  • zboží v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět


Kompletní informace najdete v našich Obchodních podmínkách ZDE.

Máte dotaz?

Pokud jste se rozhodli udělit naší společnosti AgroBio Opava, s.r.o., se sídlem Brumovice, Skrochovice, Mostní 41/1, PSČ: 747 71, IČ: 25853970, DIČ: CZ25853970, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 22038 souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, zaškrtněte, prosím, poličko „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“. Následně klikněte na tlačítko „Odeslat“, čímž potvrzujete udělení zvoleného souhlasu. Udělený souhlas bude evidován naší společností za účelem zpětného doložení.

Pokud se rozhodnete naší společnosti souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů udělit, takto udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na internetové adrese www.agrobio.cz nebo zasláním emailu na podpora@agrobio.cz, v němž vyplníte minimálně své identifikační údaje a skutečnost, že odvoláváte svůj souhlas. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který jste udělil/a před jeho odvoláním.

* označená pole jsou je dobrovolná, ale povinná pro odeslání formuláře