Tekutá nástraha proti mravencům - gel

Nástraha ve formě gelu pro hubení mravenců, vč. farao.
Balení Cena Klub Košík
96,- Kč + 6 b.

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: neuvedeno

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H411 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní
prostředí.

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.


Gelová nástraha proti mravencům i mravencům pharao v budovách a jejich blízkém okolí.

 
Proti jakým škůdcům je určen?

  • proti mravencům (mravenec pharao, obecný, domácí, hnědý, drnový, žahavý, mravencům rodu Camponotus)

Proč jej použít?

  • rychlé a účinné hubení mravenců a jejich mravenišť
  • působí až 1 měsíc
  • nástraha je mravenci roznášená do hnízd
  • použití v uzavřených prostorech a v blízkém okolí budov

Jak jej použít?

  • aplikujte dávku o velikosti špendlíkové hlavičky na místa výskytu mravenců
  • v případě potřeby opakujte (až po vyhubení všech mravenců)


 
Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 1 ks
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hubení
Web plodina Mravenec
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Tekutá nástraha proti mravencům 4g
Tekutá nástraha proti mravencům 4g
Mravenec
Mravenec
Mravenec
Mravenec