Teldor 15ml
Novinka

Teldor 500 SC

Fungicidní přípravek k ochraně révy vinné, jahodníku, maliníku, okrasných rostlin a rajčete proti šedé hnilobě, višní a meruněk proti moniliové...
Balení Cena Klub Košík
Novinka 144,- Kč + 9 b.
Nelze objednat.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Fungicidní přípravek k ochraně révy vinné, jahodníku, maliníku, okrasných rostlin a rajčete proti šedé hnilobě, višní a meruněk proti moniliové spále a višní, třešní, slivoní, meruněk, broskvoní, nektarinek proti moniliové hnilobě.


Účinná látka: fenhexamid 500 g/l


Jak účinkuje?

Působí kontaktně a translaminárně s preventivním účinkem. Do rostlinných pletiv proniká jen částečně, větší část účinné látky je absorbována voskovou vrstvičkou kutikuly a následně chráněna proti smyvu. Zbývající část účinné látky vytváří ochranný film na povrchu ošetřených rostlin. Účinkuje zejména proti plísní šedé, moniliové spále a moniliovým hnilobám.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

 • réva vinná  (plíseň šedá)
 • jahodník, maliník  (plíseň šedá)
 • okurka, paprika (plíseň šedá, šedá kniloba)
 • broskvoně (moniliová hniloba)
 • celkový přehled v záložce POUŽITÍ nebo v záložce PŘÍLOHY - ETIKETA


Jak jej použít?

 • preventivně postřikem
 • max. 2-3 x za rok
 • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 15 ml
Web plodina Jahoda, Malina, Meruňka, Okrasné rostliny, Rajčata, Réva vinná, Slivoň, Třešeň, Višeň
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Moniliová hniloba, Moniliová spála, Plíseň šedá
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy
Přírodní ne
Ekologický ne
Mechanický ne
Chemický ano
Teldor 15ml
Teldor 15ml