Kadeřavost broskvoní

Doba pro první ošetření broskovní proti kadeřavosti je již prakticky pryč. Druhé ošetření je potřeba stihnout ještě před květem!


Kadeřavost broskvoní je jedna z nejčastějších chorob broskvoní.

Na mladých listech broskvoní vznikají zpočátku mírně vypouklé žlutozelené, později červené puchýřovité skvrny. Skvrny se velmi rychle zvětšují, zduřují atím deformují listy. Skvrny se velmi rychle zvětšují, zduřují atím deformují listy. Na spodních částech napadených listů se později (v květnu) vytvářejí bělavé povlaky houby. Napadené listy opadávají a napadené stromy jsou nuceny vytvářet listy nové. Na plodech někdy vznikají červené skvrny s nepravidelným okrajem. Všechny letorosty silněji napadených stromů jsou nevyzrálé, s menší násadou květních pupenů a náchylnější ke zmrznutí.

Proti kadeřavosti broskvoní jsou účinné tyto přípravky Thiram Granuflo (vhodný pro pozdější aplikace), Champion 50 WP, Kuprikol 50 (vhodné pro brzké aplikace)  nebo souprava Zdravá broskev.