Zdravá broskev - souprava

Souprava dvou fungicidů k ošetření broskvoně proti kadeřavosti listů.
Balení Cena Klub Košík
Doporučujeme 81,- Kč + 5 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

H302+H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.


Souprava dvou přípravků (KUPRIKOL 50 +  THIRAM GRANUFLO) pro ošetření broskvoní proti kadeřavosti listů.


Účinné látky:
 • Kuprikol 50  - oxichlorid mědi 84%
 • Thiram Granuflo - thiram 800 g/kg


Jak účinkuje?

 • Kuprikol 50  - fungicidní měďnatý přípravek

Fungicidní přípravek ve formě smáčitelného prášku k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám rostlin.

 • Thiram Granuflo - fungicidní přípravek

Účinná látka thiram patří do skupiny dithiokarbamátů a příbuzných přípravků. Účinkuje kontaktně a preventivně.


Pro jaké rostliny a problémy?

 • broskvoně - kadeřavost listů


Jak jej použít?

 • 1. ošetření  -  na jaře při nalévání pupenů (KUPRIKOL 50: 30 g/ 5 l vody)

 • 2. ošetření  -  ve fázi rašení až růžový pupen (THIRAM GRANUFLO: 15 g / 5 L vody) -  Ošetření později než v době kvetení jsou již z pravidla neúčinná.

 • 3. ošetření  -  na podzim po opadu listů (KUPRIKOL 50: 30 g/ 5 L vody). Toto ošetření se provádí pro omezení přezimování choroby na stromech.


Nás tip:
všechny aplikační poznámky a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 2x30 g + 1x15 g
Web plodina Broskvoň
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Kadeřavost listů
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Zdravá broskev souprava
Zdravá broskev souprava
Broskvoně_Kadeřavost broskvoně_poškozené listy
Broskvoně_Kadeřavost broskvoně_poškozené listy
Broskvoně_Kadeřavost broskvoně_detail napadeného listu
Broskvoně_Kadeřavost broskvoně_detail napadeného listu