Zdravá broskev proti Kadeřavosti broskvoně_souprava
Akce Doporučujeme

PROTI Kadeřavosti broskvoně (Zdravá broskev souprava)

Souprava dvou fungicidů k ošetření broskvoně proti kadeřavosti listů.
Balení Cena Klub Košík
Akce Doporučujeme 59,- Kč + 3 b.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

H302+H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.


Souprava dvou přípravků (KUPRIKOL 50 +  THIRAM GRANUFLO) pro ošetření broskvoní proti kadeřavosti listů.


Účinné látky:
  • Kuprikol 50  - oxichlorid mědi 84%
  • Thiram Granuflo - thiram 800 g/kg


Jak účinkuje?

  • Kuprikol 50  - fungicidní měďnatý přípravek

Fungicidní přípravek ve formě smáčitelného prášku k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám rostlin.

  • Thiram Granuflo - fungicidní přípravek

Účinná látka thiram patří do skupiny dithiokarbamátů a příbuzných přípravků. Účinkuje kontaktně a preventivně.


Pro jaké rostliny a problémy?

  • broskvoně - kadeřavost listů


Jak jej použít?

  • 1. ošetření  -  v předjaří ve fázi rašení (THIRAM GRANUFLO: 15 g / 5 L vody)

  • 2. ošetření  -  na jaře ve fázi nalévání pupenů (KUPRIKOL 50: 30 g/ 6 L vody)

  • 3. ošetření  -  na podzim po opadu listů (THIRAM GRANUFLO: 15 g / 5 L vody). Toto ošetření se provádí pro omezení přezimování choroby na stromech.


Nás tip:
všechny aplikační poznámky a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

vse
Balení 1x30 g + 2x15 g
Web plodina Broskvoň
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Kadeřavost listů
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Zdravá broskev proti Kadeřavosti broskvoně_souprava
Zdravá broskev proti Kadeřavosti broskvoně_souprava
Broskvoně_Kadeřavost broskvoně_poškozené listy
Broskvoně_Kadeřavost broskvoně_poškozené listy
Broskvoně_Kadeřavost broskvoně_detail napadeného listu
Broskvoně_Kadeřavost broskvoně_detail napadeného listu