Zdravá konifera - souprava

Souprava dvou přípravků proti houbovým chorobám a pro dobrý vzhled konifer.
Balení Cena Klub Košík
Zdravá konifera - souprava 10 ml + 25 ml
Prodej ukončen
Tento výrobek není možné zakoupit.

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.Souprava dvou přípravků (Ortiva a Wuxal Super) na ošetření konifer proti houbovým chorobám a pro dobrý vzhled konifer.


Účinné látky:
 • Ortiva -  azoxystrobin
 • Wuxal Super - NPK (9.8-9.8-7.3) + 11 S (síra) + další mikroprvky


Jak účinkuje?

 • Ortiva - fungicidní přípravek proti houbovým chorobám

Účinná látka azoxystrobin patří do chemické skupiny ß - methoxyakrylátů (strobilurinové deriváty), má systemické a translaminární vlastnosti (je vedena v rostlině z horních částí do spodních částí rostliny),  zastavuje transport elektronů při dýchání mitochodrií. Účinek je především preventivní, a proto musí být použit ještě před nebo na počátku infekce. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce. Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené („zelený efekt“). Jedná se o širokospektrý fungicid, účinný proti původcům důležitých chorob ze skupin a .Oomycetes Ascomycetes Basidiomycetes Deuteromycetes.

 • Wuxal Super - kapalné listové hnojivo

Kvalitní kapalné listové hnojivo pro výživu v průběhu vegetace.


Pro jaké rostliny a problémy?

 1. okrasné dřeviny a konifery
 • sypavky
 • listové skvrnitosti, padlí, rzi
 • výživa konifer


Jak jej použít?

 • ucelý systém 4. ošetření
 1. ošetření - dodání živin postřikem na list v 2. polovině května (Wuxal Super)
 2. ošetření - preventivní ošetření proti houbovým chorobám postřikem na list  v 2. polovině června, nebo při výskytu  (Ortiva)
 3. ošetření - preventivní ošetření proti houbovým chorobám postřikem na list  v polovině července, nebo při výskytu  (Ortiva)
 4. ošetření - dodání živin postřikem na list v 2. polovině července (Wuxal Super)
 • souprava na 5 l aplikační kapaliny / ošetření


Nás tip:
všechny aplikační poznámky a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

vse
Balení 10 ml + 25 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hnojivo, Padlí, Rzi, Skvrnitost jehlic, Sypavky
Web plodina Konifery
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy, Skupina Hnojiva
Přírodní ne
Ekologický ne
Mechanický ne
Chemický ano
Zdravá konifera souprava
Zdravá konifera souprava
Konifery_Sypavky jehličnanů_detail poškozených jehlic
Konifery_Sypavky jehličnanů_detail poškozených jehlic