PROTI Padlí a strupovitosti jabloní (Zdravé jablko New souprava)

Souprava dvou fungicidů na ošetření jabloní proti strupovitosti a padlí. Ucelený systém 5-ti ošetření.
Balení Cena Klub Košík
Doporučujeme 210,- Kč + 14 b.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H373 Může způsobit poškození kosterního svalstva při prodloužené nebo opakované expozici.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.


Souprava dvou fungicidů (Polyram WG a Tercel) na ošetření jabloní proti strupovitosti a padlí. Souprava na 10 l aplikační kapaliny / ošetření.


Účinné látky:
 • Polyram WG - metiram
 • Tercel - pyraklostrobin, dithianon


Jak účinkuje?

 • Polyram WG - fungicidní přípravek proti houbovým chorobám

Nepůsobí proti houbám ze skupiny padlí. Nemá kurativní účinky. Předpokladem dobrého účinku je preventivní užití.

 • Tercel - fungicidní přípravek proti chorobám jabloní

Účinná látka dithianon je fungicidní látkou ze skupiny quinonů, s kontaktním účinkem. Dithianon ovlivňuje širokou škálu enzymů a zasahuje tak do buněčného dýchání hub. Účinná látka pyraclostrobin je novou fungicidní látkou ze skupiny strobilurinů. Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím procesu, čímž dojde ke zhroucení celého organismu a je zabráněno sporulaci a klíčení spór. Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní (léčebný) účinek, tzn. že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.


Pro jaké rostliny a problémy?

 • jádroviny - strupovitost a padlí jabloní


Jak jej použít?

 • ucelý systém 5-ti ošetření
 1. ošetření - myší ouško (Polyram WG)
 2. ošetření - zelené poupě (Tercel)
 3. ošetření - květ (Tercel)
 4. ošetření - po odkvětu (Polyram WG)
 5. ošetření - léto (Tercel)
 • souprava na 10 l aplikační kapaliny / ošetření


Nás tip:
všechny aplikační poznámky a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

vse
Balení 2x20 g + 3x25 g
Web plodina Jabloň
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Padlí, Strupovitost
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy
Přírodní ne
Ekologický ne
Mechanický ne
Chemický ano
Zdravé jablko New proti Padlí a Strupovitosti jabloní 5x10L
Zdravé jablko New proti Padlí a Strupovitosti jabloní 5x10L
Jabloně _Strupovitost
Jabloně _Strupovitost
Jabloně_Padlí_květy
Jabloně_Padlí_květy
Jabloně_Padlí_letorost poškozený padlím
Jabloně_Padlí_letorost poškozený padlím
Jabloně_Sazovitost a mušincovitost
Jabloně_Sazovitost a mušincovitost