Atak MikroCif 10 MC 25ml
Novinka Doporučujeme

ATAK - MikroCif

Biocidní přípravek pro hubení rusa domácího a lezoucího hmyzu při sanitární hygieně v interiérech.
Balení Cena Klub Košík
Novinka Doporučujeme 169,- Kč + 11 b.
Novinka Doporučujeme 181,- Kč + 12 b.
Novinka Doporučujeme 279,- Kč + 18 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými
účinky

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah / obal v souladu se zákonem

P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.Přípravek pro hubení rusa domácího a lezoucího hmyzu  v interiérech ve formě koncentrátu nebo rozprašovače.

Účinná  látka: cyfenothrin


Balení přípravku:

 • koncentrát 25 ml, 50 ml ve správném obchodním názvu ATAK MikroCif 10 MC
 • rozprašovač 400 ml/R ve správném obchodním názvu ATAK MikroCif 025 RTU


Proti jakým škůdcům je určen?

 • rus domácí
 • lezoucí hmyz


Proč jej použít?

 • rychlé hubení lezoucího hmyzu
 • hubení pomocí mikrokapsulí - tj. jakmile se lezoucí  hmyz projde po ošetřeném povrhu, rozšlápne mikrokapsli a natáhne na sebe uvolněnou účinnou látku - doojde k usmrcení lezoucího hmyzu
 • forma mikrokapsule způsobuje to, že přípravek  nezapáchá (kvalitní nová „konstrukce“ kapsulek, vhodná do míst, kde není žádoucí zápach)
 • díky nové formulaci má přípravek delší dobu účinnosti po provedeném postřiku - účinkuje až 2-3 měsíce (pokud se nesetře)
 • pro sanitární hygienu – použití v bytech, kancelářských prostorech, nemocnicích, mateřských školách, skladech, aj.


Jak jej použít?

 • koncentrát: Před použitím protřepat nádobu s přípravkem.

Do nádoby postřikovače nalít cca 1/3 vypočteného množství vody, přidat příslušné množství přípravku, důkladně promíchat a následně přidat zbývající množství vody a opět promíchat. Používat 2,5% roztok přípravku (50 ml přípravku na 2 l vody). Používat 50 ml připravené aplikační kapaliny na 1 m2.

 • rozprašovač: k okamžitému použití, balení je na postřik 8m2 plochy.


Postřikovat místa, kde se zadržuje a hnízdí hmyz: spodní části stěn, plochy kolem podlahových lišt, v okolí vodovodních a topných trubek, za skříňkami, dřezy, vanami, zadní stěny nábytku a veškeré škvíry a štěrbiny, které jsou úkrytem hmyzu. Zhotovená kapalina musí být spotřebována co nejrychleji.

 • Dezinsekční zákroky se v žádném případě nesmějí provádět za přítomnosti nemocných, dětí, těhotných a kojících žen.  Nedoporučuje se použití přípravku v místnostech, kde pobývají nemocní lidé s alergiemi.
 • POZOR na vysoké teploty !  Při teplotě 25 st. C a vyšší dochází ke snížení účinnosti. Doporučujeme tedy aplikaci v místostech při teplotě max. do 24 St. C .


Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 25 ml, 400 ml/R, 50 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hubení
Web plodina Lezoucí hmyz, Rus domácí
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Atak MikroCif 10 MC 25ml
Atak MikroCif 10 MC 25ml
ATAK Mikrocif 025_400ml_R
ATAK Mikrocif 025_400ml_R
štěnice
štěnice
blecha
blecha
Mravenec
Mravenec
Šváb
Šváb