ATAK - Somi proti štěnicím a švábům

Prášek proti štěnicím, švábům a jinému lezoucímu hmyzu pro jejich hubení v domech, bytech, kancelářích, restauracích, chovných stájích apod.
Balení Cena Klub Košík
Novinka 92,- Kč + 6 b.
Novinka 148,- Kč + 9 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P391 - Uniklý produkt seberte
P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu s místními, národními nebo mezinárodními předpisy
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku


Prášek pro rychlé hubení štěnic, švábů, rusů a dalšího lezoucího hmyzu v bytech, kancelářích, ve stájích, apod.


Proti jakým škůdcům je určen?

 • štěnicím
 • švábům
 • a dalšímu lezoucímu hmyzu (mravenci, pavouci, rybenky, blechy)

Proč jej použít?

 • rychlé hubení škůdců
 • pro sanitární hygienu – použití v bytech,restauracích, barech, kancelářských prostorech, nemocnicích, mateřských školách, skladech, chovných stájích, aj.
 • jednoduchá aplikace posypem do míst výskytu
 • vhodný do interiéru
 • působí na škůdce kontaktně i požerově

Jak jej použít?

Prášek aplikujte posypem v tenké vrstvě na místa, kde se hmyz ukrývá (pod nábytek, v rozích, na podlahové lišty, podlahy, apod.). Aplikujte 10 g až 30 g přípravku na m2/podle daného škůdce. Aplikaci opakujte několikrát, v týdenních intervalech, než dojde k úplnému vyhubení.

 Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 100 g, 200 g
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hubení
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Web plodina Štěnice, Šváb
Mechanický ne
Přírodní ne
Ekologický ne
Chemický ano
ATAK SOMI Prášek na štěnice a šváby 100 g
ATAK SOMI Prášek na štěnice a šváby 100 g
Štěnice
Štěnice
Šváb
Šváb