ATAK - Sprej proti štěnicím a švábům

Přípravek pro rychlé hubení štěnic, švábů a jiného lezoucího hmyzu při sanitární hygieně.
Balení Cena Klub Košík
Novinka 199,- Kč + 13 b.

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Údaje k nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými  účinky.  
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře
P391 Uniklý produkt seberte.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P411 Skladujte při teplotě nepřesahující 0 - 30 °C.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte promrznutí přípravku. Skladovat v tmavých místech.
P501   Odstraňte obsad / obal v souladu se zákonem


Sprej pro rychlé hubení štěnic a švábů v bytech, kancelářích a v dalších prostorách.


Proti jakým škůdcům je určen?

  • štěnicím
  • švábům
  • a dalšímu lezoucímu hmyzu (mravenci, pavouci, rybenky, blechy, štěnice, rusy aj.)


Proč jej použít?

  • rychlé hubení štěnic, švábů, aj.
  • pro sanitární hygienu – použití v bytech, kancelářských prostorech, nemocnicích, mateřských školách, skladech, aj.
  • jednoduchá aplikace postřikem
  • vhodný do interiéru
  • postřik účinkuje až 3 měsíce
  • k okamžitému použití v rozprašovači


Jak jej použít?

Před použitím protřepejte nádobu s přípravkem. Postřik provádějte ze vzdálenosti 20–30 cm tak, aby byly důkladně přípravkem pokryty plochy (např. zadní plochy obrazů, nábytku, ohyby čalouněných sedadel, pohovek všechny praskliny a trhliny), ve kterých se skrývají škůdci. Balení je určeno až na 8 m2.

Upozornění: POZOR na vysoké teploty !  Při teplotě 25 st. C a vyšší dochází ke snížení účinnosti. Doporučujeme tedy aplikaci v místostech při teplotě max. do 24 St. C .

 Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 400 ml/R
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hubení
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Web plodina Štěnice, Šváb
Přírodní ne
Ekologický ne
Mechanický ne
Chemický ano
ATAK sprej proti štěnicím a švábům 400ml_R
ATAK sprej proti štěnicím a švábům 400ml_R
Štěnice
Štěnice
Šváb
Šváb