Domovní ČOV

Speciální enzymy pro správný chod domácích čistíren odpadních vod.


Především nově postavené domy mají v dnešní době svoje domovní čističky odpadních vod (ČOV). Samozřejmě také u těchto čističek vás může trápit zápach, nevyhovující vzorky odpadní vody nebo ucpávání odpadního potrubí.

Domovní čistička funguje na principu biologického rozkladu organických nečistot zejména pomocí aerobních mikroorganismů.  Jinak řečeno, v nádrži jsou užitečné bakterie, které pojídají vyprodukovaný odpad. Pokud tyto bakterie nejsou v čističce přítomny v dostatečném množství, dochází k uvedeným problémům.

Většina nových čističek je po spuštění nastartována kalem z městské čističky, který tyto mikroorganismy sice obsahuje, avšak v tak malém množství, že časem dojde k jejich vyhubení a čistička se stává nefunkční.

Obnovení biologické rovnováhy v čističce odpadních vod docílíme aplikací přípravku obsahujícího tyto speciální bakterie v suché formě, například  Kouzlo Přírody Domácí ČOV.

Zmrazené a vysušené bakterie oživíte rozmícháním přípravku v teplé vodě. Připravený roztok se vylévá přímo do čističky nebo do toalety. První dávka rozpustí pevné nečistoty uvnitř nádrže a do dvou měsíců je v ní pouze voda. Pokud chceme udržet tento proces v neustálé činnosti, je třeba doplňovat bakterie jednou měsíčně.

Upozornění: I v tomto případě dejte pozor, abyste nepoužívali současně čistící prostředky s chlórem, který živé bakterie a enzymy zabíjí.