Dynali

Fungicidní přípravek k ochraně révy vinné proti houbovým chorobám.
Balení Cena Klub Košík
377,- Kč + 25 b.
785,- Kč + 52 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


 Údaje o nebezpečnosti:  Bezpečnostní pokyny:
 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Fungicidní přípravek k ochraně révy vinné proti houbovým chorobám.


Účinná látka: difenokonazol 60 g/l, cyflufenamid 30 g/l


Jak účinkuje?

Jedná se o systémový fungicid s preventivními a kurativními účinky. Je absorbován listy a v rostlině se šíří akropetálně a translaminárně.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

  • réva vinná (padlí révové, červená spála, červená hniloba révy)


Jak jej použít?

  • postřikem
  • interval mezi aplikacemi 10 dní
  • max. 2x za rok
  • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

  1. Vyberte si plodinu a indikaci.
  2. Klikněte na "spočítat".
  3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
  4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 100 ml, 250 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Černá hniloba, Červená spála, Padlí
Web plodina Réva vinná
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy
Přírodní ne
Ekologický ne
Mechanický ne
Chemický ano
Dynali 100ml
Dynali 100ml
Réva - Padlí na listu
Réva - Padlí na listu
Réva - Padlí na bobulích
Réva - Padlí na bobulích
Réva -Padlí začátek
Réva -Padlí začátek