Effect Univerzální insekticid rozprašovač 500 ml

EFFECT - univerzální insekticid

Rozprašovač pro okamžité hubení létajícího a lezoucího hmyzu (mouchy, komáři, mravenci, aj.).
Balení Cena Klub Košík
EFFECT - univerzální insekticid 500 ml/R
Prodej ukončen
Tento výrobek není možné zakoupit.

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208 Obsahuje permethrin (ISO). Může vyvolat alergickou reakci.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P401 Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.


Rozprašovač pro okamžité hubení létajícího a lezoucího hmyzu (mouchy, komáři, mravenci, aj.).


Proti jakým škůdcům je určen?

  • proti létajícího hmyzu (mouchy, komáři, moly, mušky, aj.)
  • proti lezoucímu hmyzu (mravenci, rybenky, šváby, rusy, aj.)


Proč jej použít?

  • hubení hmyzu s prodlouženým účinkem až 3 měsíce
  • kontaktní insekticid
  • okamžitý efekt
  • nezanechává viditelné stopy a má příjemnou vůni
  • na ošetřeném povrchu účinkuje i několik dnů (preventivní ošetření)
  • aplikace v interiéru a exteriéru 


Jak jej použít?

Aplikujte v exteriéru (zahrada, pergola, aj.) nebo v interiéru (spíže, sklepy, aj.)

  • postřik přímo na hmyz
  • preventivní ošetření míst výskytu škůdců (kolem oken, do štěrbin, aj.).


 
Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 500 ml/R
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hubení
Web plodina Létající a lezoucí hmyz
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Effect Univerzální insekticid rozprašovač 500 ml
Effect Univerzální insekticid rozprašovač 500 ml