Hubení hmyzu (bioATAK)

Přírodní přípravek k rychlému hubení mravenců, much, komárů a ovádů. K hubení dochází již do 20 minut.
Balení Cena Klub Košík
153,- Kč + 10 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje k nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle národních předpisů o likvidaci odpadu.


Přírodní přípravek ve formě rozprašovače pro hubení mravenců, much, komárů a ovádů.


Proti jakým škůdcům je určen?

  • proti létajícímu hmyzu (komáři, mouchy, ovádi)
  • proti lezoucímu hmyzu (mravenci)


Proč jej použít?

  • velmi rychlé hubení škůdců - max. do 20 minut
  • přírodní účinná látka je výtažek z Chryzantém (Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažek z otevřených a zralých květů Tanacetum cinerariifolium, získaný uhlovodíkovým rozpouštědlem)
  • široké využití - byty, dílny, stáje, pergoly, terasy, bio farmy, aj.
  • jednoduchá aplikace postřikem


Jak jej použít?

Aplikujte přímo na místa jejich výskytu.

Přípravek účinkuje i při teplotách kolem 30St. C (lepší účinnost oproti běžným biocidním přípravkům, u kteréch se snižuje účinnost již od 25 St. C).

 
Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Výpočet balení

  1. Vyberte si plodinu a indikaci.
  2. Klikněte na "spočítat".
  3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
  4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 200 ml/R
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Komáři, Létající a lezoucí hmyz, Mravenci
Web plodina Nezemědělská půda, Technické plochy
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Ekologický ne
Chemický ne
Mechanický ne
Přírodní ano
BioATAK_Hubeni_hmyzu_250ml_2020
BioATAK_Hubeni_hmyzu_250ml_2020
Moucha
Moucha
Komár
Komár
Mravenec
Mravenec