LEPINOX PLUS_ABO_3x10g
Ekologický Přírodní Akce Novinka

LEPINOX Plus

Biologický insekticidní přípravek proti housenkám škodlivých motýlů řádů Lepidoptera na okrasných, ovocných dřevinách, v zelenině, aj.
Balení Cena Klub Košík
Akce Novinka 195,- Kč + 13 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Bezpečnostní pokyny:
EUH 208  Všechny mikroorganismy se považují za možné senzibilizátoryi.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SPo5 Ošetřený prostor (skleník) vyvětrejte.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.).


Biologický insekticid k regulaci housenek škodlivých motýlů (Lepidoptera) na okrasných rostlinách, v zelenině, ovocných dřevinách, jahodníku, aj.


Účinná látka: Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki (Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki) 32000 IU/mg


Jak účinkuje?

Účinná látka je bakterie Bacillus Thuringiensis (Bt). Aktivuje se ve střevě housenek, kde působí jako trávicí jed. Housenka přestane do několika desítek minut žrát a během dvou dnů hyne. Je neškodný pro užitečný hmyz a obratlovce.


Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?

 • jabloň, hrušeň (obaleči slupkoví a pupenoví)
 • broskvoň (obaleč východní, makadlovka)
 • réva (obaleč mramorovaný, jednopásý)
 • jahodník, zelenina, koření (housenky motýlů)
 • okrasné rostliny a dřeviny (housenky motýlů, např. zavíječ zimostrázový)
 • více informací v ETIKETĚ v záložce PŘÍLOHY


Jak jej použít?

 • postřikem celé rostliny při výskytu škůdců
 • postřikem v době výskytu housenek (na počátku kladení vajíček do 2. vývojového stádia larvy)
 • min. teplota při aplikace musí být 15 st. C
 • bez chranné lhůty (OL=0 dní)
 • aplikaci max. 3x za vegetaci
 • vhodný do ekologického zemědělství


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Pomocný přípravek ochrany rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 3x10 g
Web plodina Broskvoň, Hrušeň, Jabloň, Jahoda, Okrasné dřeviny, Okrasné rostliny, Réva vinná, Zelenina
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Housenky, Obaleči, Zavíječi
Web Skupina produktů Skupina Insekticidy
Chemický ne
Mechanický ne
Ekologický ano
Přírodní ano
LEPINOX PLUS_ABO_3x10g
LEPINOX PLUS_ABO_3x10g