Nástraha na mravence (ATAK)

Nástraha v dóze proti mravencům v interiéru a exteriréru - 3 ks.
Balení Cena Klub Košík
109,- Kč + 7 b.

Bezpečnostní pokyny:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal podle předpisů.Nástraha v dóze proti mravencům v interiéru a exteriréru.


 
Proti jakým škůdcům je určen?

  • proti mravencům 


Proč jej použít?

  • rychlé a účinné hubení mravenců a jejich mravenišť
  • působí až 1 měsíc
  • nástraha je mravenci roznášená do hnízd
  • použití v bytě i na zahradě
  • bezpečná pro domácí zvířata (chemická účinná  látky je ukryta v dóze)
  • obsahuje 3 ks nástrah (dóz)

Jak jej použít?

  • do míst výskytu mravenců
  • umísťujte potřeby  (až po vyhubení všech mravenců)


 
Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 3 ks
Web plodina Byty, Mravenec, Technické plochy
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hubení
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
ATAK nástraha na mravence AMP
ATAK nástraha na mravence AMP
Mravenci
Mravenci