Protect Home - Nástraha proti mravencům - domečky

Nástraha (domečky) pro hubení mravenců, vč. farao.
Balení Cena Klub Košík
96,- Kč + 6 b.

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: neuvedeno

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H411 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky

EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.


Nástraha (domečky) proti mravencům i mravencům pharao v interiéru a exteriéru.

 
Proti jakým škůdcům je určen?

  • proti mravencům (mravenec pharao, obecný, domácí, hnědý, drnový, žahavý, mravencům rodu Camponotus)

Proč jej použít?

  • rychlé a účinné hubení mravenců a jejich mravenišť
  • působí až 1 měsíc
  • nástraha je mravenci roznášená do hnízd
  • použití v bytě i na zahradě
  • bezpečná pro domácí zvířata (chemická účinná  látky je ukryta v dóze)

Jak jej použít?

  • do míst výskytu mravenců
  • umísťujte potřeby  (až po vyhubení všech mravenců)


 
Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 2 ks
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hubení
Web plodina Mravenec
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Nástraha na mravence domečky  2 ks
Nástraha na mravence domečky 2 ks
Mravenec
Mravenec