Mistral proti Plevelům v bramborách 2x10g
Novinka Doporučujeme

PROTI plevelům v bramborách (Mistral)

Půdní a listový herbicid pro hubení plevelů v bramborech. Aplikce postřikem ihned po výsadbě brambor.
Balení Cena Klub Košík
Novinka Doporučujeme 90,- Kč + 6 b.
Nelze objednat.
Novinka Doporučujeme 386,- Kč + 25 b.
Nelze objednat.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Herbicidní půdní přípravek k hubení plevelů v bramborách před vzejitím nebo časně po vzejití bramborů nebo plevelů.


Účinná látka:  metribuzin 700 g/kg


Jak účinkuje?

Mechanismus účinku u herbicidu Mistral je založen na inhibici fotosyntézy ve fotosystému II u citlivých plevelů. Metribuzin je přijímán kořeny, listy a stonky plevelů. Účinná látka je v rostlinách systémově rozváděna převážně xylémem méně pak floémem. Protože je metribuzin účinný rovněž přes půdu, účinkuje i na plevele vzcházející po aplikaci herbicidu. Vlhké půdní podmínky zvyšují účinnost u preemergentních aplikací.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

 • brambory (dvouděložné jednoleté plevele)


Jak jej použít?

 • postřikem na půdu (po zasetí)
 • v době před vzejitím (ideální doba aplikace) nebo po vzejití, max. do 10 cm výšky natí brambor
 • postřik  provádějte max. 1x za vegetaci
 • herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.
 • na lehkých půdách a při pěstování raných odrůd je nutné dodržet dávku přípravku Mistral max. 5 g / 100 m2
 • předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 2x10 g, 5x20 g
Web plodina Brambor
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Plevele dvouděložné
Web Skupina produktů Skupina Herbicidy
Mechanický ne
Přírodní ne
Ekologický ne
Chemický ano
Mistral proti Plevelům v bramborách 2x10g
Mistral proti Plevelům v bramborách 2x10g
Brambory_plevele_svízel přítula
Brambory_plevele_svízel přítula
plevel
plevel
PORADNA PRO DŮM A ZAHRADU - Brambory - dvouděložné plevele
Trápí Vás plevele v bramborách? Máme pro Vás řešení!