Ratimor Plus_granule_150g_saček
Novinka

Ratimor - granule

Požerová nástraha ve formě granulí k hubení myší domácích, potkanů a krys.
Balení Cena Klub Košík
Novinka 41,- Kč + 2 b.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H373 Může způsobit poškození krevní srážlivosti při prodloužené nebo opakované expozici.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.


Požerová nástraha ve formě granulí k hubení myší domácích, potkanů a krys.


Účinná látka: bromadialon 0,0029% g/kg


Proti jakým škůdcům je určen?

  • proti hlodavcům (myši, krysy, potkani, aj.)


Proč jej použít?

  • hubení hlodavců pomocí granulí
  • obsahuje hořké ochucovadlo (proti nechtěnému konzumu nebo požeru)


Jak jej použít?

  • granule na hlodavce se používají v uzavřených objektech, na půdách
  • nástrahy umísťujte do deratizačních staniček na místa výskytu hlodavců
  • ty doplňujte každý 3-8 den, tak dlouho, dokud jsou nástrahy hlodavci konzumovány


Upozornění:
Při aplikaci používejte vždy gumové rukavice. Zaručíte si vždy vysokou bezpečnost při aplikaci a zároveň omezíte možný výskyt lidského pachu na nástraze (ten hlodavcům vadí). Umísťujte je mimo dosahu dětí nebo domácích zvířat.


Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 150 g sáček
Web plodina Byty, Technické plochy, Venkovní plochy
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Krysy, Myši, Potkani
Web Skupina produktů Skupina Rodenticidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Ratimor Plus_granule_150g_saček
Ratimor Plus_granule_150g_saček