Scala

Fungicidní přípravek proti strupovitosti jádrovin a plísni šedé na jahodníku a révě vinné.
Balení Cena Klub Košík
Novinka 55,- Kč + 3 b.
Novinka 163,- Kč + 10 b.
Novinka 576,- Kč + 38 b.
Novinka Doprava zdarma 1 805,- Kč + 120 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. 
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Fungicidní přípravek k ochraně jádrovin proti strupovitosti, jahodníků a révy vinné proti plísni šedé.


Účinná látka: pyrimethanil 400 g/l


Jak účinkuje?

SCALA je fungicid ze skupiny anilinopyrimidinů se zcela odlišným mechanizmem účinku proti strupovitosti jádrovin a plísni šedé než mají klasické fungicidy. Je to kontaktní fungicid s translaminárním a fumigačním účinkem, působí preventivně a navíc, v závislosti na dávce, po dobu 2-3 dní i kurativně. Jeho mechanizmem účinku je inhibice vylučování enzymů houby, které se podílejí na vzniku a rozvoji infekce rostlin, tím inhibuje a přerušuje infekční proces. Spolehlivě účinkuje i při teplotách již od 5 °C, kdy systemické fungicidy ze skupiny DMI selhávají.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

 • jádroviny (strupovitost)
 • jahodníky (plíseň šedá)
 • réva vinná (plíseň šedá)


Jak jej použít?

 • postřikem rostliny
 • jádroviny -  v době "do konce kvetení", max. 3x v intervalech 7-10 dnů
 • jahodník - na počátku květu nebo uprostřed kvetení, nebo na konci kvetení
 • réva vinná - do BBCH 75 - bobule velikosti hrachu, hrozny svěšeny
 • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 1 l, 10 ml, 250 ml, 50 ml
Web plodina Jádroviny, Jahoda, Réva vinná
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Plíseň šedá, Strupovitost
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Scala 50ml
Scala 50ml
plíseň šedá
plíseň šedá
plíseň šedá
plíseň šedá
Jabloně _Strupovitost
Jabloně _Strupovitost
Jabloně _Strupovitost
Jabloně _Strupovitost