Sirné knoty velké

Sirné knoty velké

Pro dezinfekci skladů, sklepů, skleníků, sudů, nádob od plísní a škodlivých mikroorganismů.
Balení Cena Klub Košík
85,- Kč + 5 b.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý.

 H315 Dráždí kůži.


Pro dezinfekci menších skladů, sklepů, skleníků, sudů nebo nádob od plísní a škodlivých mikroorganismů.


Proč je použít?

  • sirné knoty se zapálí v určitém prostoru, čímž se vyvíjí oxid siřičitý, který ničí škodlivé mikroorganizmy
  • tvoří jej plátky papíru, na kterých je rovnoměrně nanesena vrstva síry - při síření se plátky zavěsí na drát, od okraje zapálí a pověsí do nádoby (prostoru).
  • jsou nakapavé


Jak je použít?

  • knot se zavěsí na drát, zapálí na horní části, vloží do ošetřované nádoby (sudy, demižony, atd.) a nádoba se uzavře zátkou
  • po 2 hodinách se drát z ošetřované nádoby vytáhne tak, aby zbytek knotů zůstal neporušený
  • při ošetřování prostoru se knoty zavěsí do volného prostoru v bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů a zapálí
  • prostor po zapálení ihned opusťte a uzavřete
  • po 2 hodinách místnost vyvětrejte
  • k ošetřovaná menších prostor do  5 m3

Upozornění: Při hoření se uvolňuje oxid siřičitý, toxický plyn, CAS 7446-09-05.


Uvedené informace mají informativní charakter.
 Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o produktu.

vse
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Dezinfekce
Web plodina Skladové prostory
Web Skupina produktů Skupina Ostatní
Balení Velké
Ekologický ne
Chemický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Sirné knoty velké
Sirné knoty velké