Skalice zelená 1 kg

Skalice zelená sáček

Hnojivo s vysokým obsahem železa a síry pro doplnění železa ve výživě jádrovin nebo pro likvidaci mechů v trávnicích.
Balení Cena Klub Košík
55,- Kč + 3 b.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý.

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.


Hnojivo s vysokým obsahem železa pro doplnění železa ve výživě jádrovin nebo pro likvidaci mechů v trávnicích.


Obsah živin: 
Fe (17) + S (31)


Jak účink
uje?

  • železo (Fe) = důležité pro tvorbu chlorofylu (pro zelené listy)
  • omezuje výskyt chloróz u jádrovin, peckovin, jahodníku nebo révy vinné
  • při aplikaci na trávníky dochází k vysychání mechů (má herbicidní vlastnosti)


Pro jaké rostliny?

  • trávníky
  • jádroviny
  • peckoviny
  • jahodník
  • réva vinná


Jak jej použít?

  • aplikací postřikem na listy nebo na trávník
  • aplikujte v podvečer nebo brzy ráno, nikdy ne za plného slunce (hrozí nebezpečí popálení)


Uvedené informace mají informativní charakter. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

vse
Balení 1 kg
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Skalice zelená 1 kg
Skalice zelená 1 kg