Spintor 6ml
Přírodní Doporučujeme

SpinTor

Přírodní insekticidní přípravek k ochraně brambor, révy vinné, jabloní, póru, cibule, papriky nebo rajčat proti škůdcům.
Balení Cena Klub Košík
Doporučujeme 81,- Kč + 5 b.
Doporučujeme 273,- Kč + 18 b.
437,- Kč + 29 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Přírodní insekticidní přípravek s účinnou látkou spinosad určený k ochraně brambor, révy vinné, jabloní, květáku, hlávkového zelí, růžičkové kapusty, brokolice, póru, cibule, papriky a rajčat proti škůdcům.


Účinná látka: spinosad 240 g/l


Jak účinkuje?

SpinTor obsahuje účinnou látku spinosad, což je přírodní produkt získaný fermentační činností bakterií Saccharopolyspora spinosa, která se běžně vyskytuje v půdě. Jako přírodní produkt se spinosad (jedná se o směs dvou biologických komponentů - spinosynu A a spinosynu D) vyznačuje  mimořádně nízkou toxicitou vůči člověku a teplokrevným živočichům, je tedy šetrný k životnímu prostředí. SpinTor působí jako požerový a kontaktní insekticid. Vyznačuje se novým mechanismem působení. Doposud nebyla prokázána rezistence u hmyzích škůdců k přípravku SpinTor a ani křížová rezistence s jinými účinnými látkami. Příjem účinné látky škůdci nastává příjmem potravy i přímým kontaktem s látkou. Působení účinné látky spočívá v ovlivňování aktivity neuronů hmyzích jedinců (což v konečné fázi vede k hyperaktivitě neuronů a svalové aktivitě). Účinek nastává již po několika hodinách; následně dochází k úhynu hmyzích škůdců.

SpinTor účinkuje na škůdce z řádu motýlů (Lepidoptera), brouků (Coleoptera), dvoukřídlých (Diptera) a třásnokřídlých (Thysanoptera). SpinTor nepůsobí na savý hmyz (mšice).


Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?

 • brambory (mandelinka bramborová)
 • jabloň (obaleči)
 • pór, cibule (třásněnka zahradní)
 • paprika, rajče (třásněnka západní)
 • květák, zelí, kapusta, aj. (housenky motýlů, můra zelná)


Jak jej použít?

 • postřikem celé rostliny
 • od začátku výskytu
 • max. 2 x za vegetaci
 • postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 25 ml, 50 ml, 6 ml
Web plodina Brambor, Brokolice, Jabloň, Kapusta, Květák, Paprika, Rajčata, Réva vinná, Zelí
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Housenky, Mandelinka bramborová, Můra zelná, Obaleč jablečný, Obaleči, Třásněnky
Web Skupina produktů Skupina Insekticidy
Chemický ne
Mechanický ne
Ekologický ne
Přírodní ano
Spintor 6ml
Spintor 6ml
Brambory_Mandelinka bramborová
Brambory_Mandelinka bramborová
Jabloně_Obaleč Jablečný
Jabloně_Obaleč Jablečný
Brambory_Mandelinka bramborová_žír larev
Brambory_Mandelinka bramborová_žír larev
Jabloně_Obaleč Jablečný
Jabloně_Obaleč Jablečný
Zelenina brukvovitá_Housenky běláska zelného
Zelenina brukvovitá_Housenky běláska zelného
Rajčata_Třásněnky
Rajčata_Třásněnky
PORADNA PRO DŮM A ZAHRADU - Brambory - mandelinka bramborová
Jaké přípravky jsou nejúčinější proti mandelince? Kdy provést ošetření?