Ukončení prodeje přípravků: Nurell D, Reldan 22, Jarní souprava na jabloně, Kuprikol 50, Cuproxat SCV roce 2020 dojde k ukončení prodeje uvedených přípravků.INSEKTICIDY:

  • Nurelle D
  • Reldan 22
  • Jarní souprava na jabloně

EU komise o uvádění přípravků na ochranu rostlin dne 10.1.2020 neobnovila účinné látky - chlorpyrifos (Nurelle D) a chlorpyrifos-metyl (Reldan 22 + JARNÍ souprava na jabloně).

Doprodej přípravků s těmito účinnými látkami je možný jen do 16.4.2020. Tj. od 17.4.2020 se již nesmí prodávat (VO, MO).FUNGICIDY:

  • KUPRIKOL 50 - všechna balení

Ukončení prodeje z důvodů nedodání odpovídajících podkladů do konce roku 2019 pro prodloužení registraci na ÚKZÚZ Brno výrobcem (NeraAgro). Ukončení platnosti rozhodnutí je k 1.1.2020.

Ukončení uvádění na trh (VO, MO) je možné jen do 1.7.2020, tj. od 2.7.2020 již není možné Kuprikol 50 prodávat.

  • CUPROXAT SC - všechna balení

Ukončení registrace přípravku. Ukončení platnosti rozhodnutí k 1.1.2020. Ukončení uvádění na trh (VO, MO) je možné jen do 1.7.2020, tj. od 2.7.2020 již není možné Cuproxat SC prodávat.


Děkujeme za akceptaci.


S pozdravem

tým AgroBio Opava