VitiSan_100g
Ekologický Novinka

Bezpečnostní pokyny:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice, ochrané brýle/obličejový štít.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


ekologické pěstování

Kontaktní přípravek proti padlí s preventivním a kurativním účinkem. Použití také v ekologickém zemědělství.


Účinná látka: hydrogenuhličitan draselný 994,9 g/kg

Jak účinkuje?

Jedná se o kontaktní fungicid s preventivním i kurativním (léčebným) účinkem proti houbovým patogenům. Po aplikaci dochází k narušení a následnému vysušení původců choroby (mycelia) a zamezení klíčení spor. Tak je zabráněno další infekci. Pro dobrou účinnost je důležité dosáhnout souvislého pokrytí porostu.

Draslík je pak využit jako živina. V révě aplikujte preventivně nebo kurativně v počátcích napadení. V jádrovinách byla prokázána kurativní účinnost.  Podporuje přirozenou bakteriální flóru na povrchu listů, která omezuje vývoj hub. Zároveň podporuje vznik přirozené rezistence rostlin.

Díky krátké ochranné lhůtě lze plody ošetřených rostlin druhý den po aplikaci konzumovat.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

 • jabloň (strupovitost)
 • réva vinná (plíseň révová, plíseň šedá)
 • angrešt, drobné ovoce (americké padlí)
 • rajče, tykev, čekanka, kozlíček (padlí)
 • jahodník (padlí)
 • kořeninové rostliny a koření = bylinky (padlí)
 • okrasné rostliny (padlí)


Jak jej použít?

 • aplikace postřikem ihned po oschnutí listů, nejpozději však do 48 hod. od počátku infekce (choroby)
 • možnost opakování 6-10x za vegetaci (dle plodiny)
 • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 100 g
Web plodina Angrešt, Jabloň, Jahoda, Kořeninové rostliny, Okrasné rostliny, Rajčata, Réva vinná
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Padlí, Plíseň šedá, Strupovitost
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy
Chemický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Ekologický ano
VitiSan_100g
VitiSan_100g