Zelené řasy- jezírka (Envi Pond)

Přírodní bakteriální přípravek pro odstranění zelených řas v zahradních jezírkách. Vhodný pro pravidelné použití. Nový desing "dřeva".
Balení Cena Klub Košík
250,- Kč + 16 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Bezpečnostní pokyny:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P302 + P352 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


Přírodní bakteriální přípravek pro odstranění zelených řas v zahradních jezírkách.


Jak účinkuje?

 • pro pravidelnou údržbu jezírka
 • projasňuje jezírka - viditelnost až do 3 m hloubky
 • omezuje výskyt  zelených řas
 • likviduje zápach spojený s výskytem řasy
 • redukuje množství amoniaku a fosfátu
 • zabraňuje tvorbě usazenin na dně jezírek
 • vyrovnává změny pH mezi dnem a nocí


Jak jej použít?

 • vynikající pro jezírka, jezera a veškeré vodní plochy, pro chovy KOI kaprů, pro provzdušňovací nádrže odpadních vod, pro biologické filtry
 • balení 50g je určeno na plochu 10 m3 vody
 • patřičnou dávku nasypeme do cca 10ti litrů vody vybrané z jezírka či nádrže a takto připravený roztok aplikujeme do biologického filtru. V případě že filtrace není přítomna, aplikujeme tento roztok přímo do jezírka.

Důležitá upozornění: Při aplikaci bakteriálního přípravku nepoužívejte současně dezinfekční prostředky či jiné přípravky na bázi chlóru. Při dávkování a míchání přípravku nepoužívejte kovové nádoby a předměty. Před aplikací a následně po aplikaci přípravku doporučujeme alespoň na 2 dny vypnout UV lampu a jezírko co nejvíce vzduchovat.


Aplikace přípravku:

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 50 g
Web plodina Jezírko
Web Skupina produktů Skupina Bakterie a enzymy
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Zelené řasy
Ekologický ne
Chemický ne
Mechanický ne
Přírodní ano
ZeleneRasy_EnviPond_50g
ZeleneRasy_EnviPond_50g
jezírko
jezírko