Žumpy a septiky přes léto

Přes léto nezapomeňte na enzymy a bakterie do žump, septiků nebo domovních ČOV. Zbaví vás zápachu a hlavně rozloží tuhou organickou hmotu na nezapáchající kapalinu.


Pokud bydlíte v rodinném domě, řešíte většinou vývoz žumpy a u septiku pak dobrou průchodnost septiku a u domácích ČOV správný chod.

Žumpa je uzavřená nádrž s jedním otvorem pro sběr odpadních vod. Žumpu je nutné pravidelně vyvážet fekálním vozem.

Septik je většinou vícekomorová nádrž pro sběr odpadních vod s přepadem ústícím do pískového zemního filtru, tzv. trativodu.

Domovní čistička je již celý biologicko-mechanický čistící systém odpadní vody domu.


Do septiků nebo žump
je možné použít stejný typ enzymů a bakterií, např. produkt Kouzlo Přírody Žumpy a septiky. Je ve formě prášku, který obsahuje  miliardy enzymů a bakterií, které dokážou organickou hmotu rozložit tak, že v nádrži zůstane pouze kalná nezapáchající kapalina. Tu je možné velice snadno vypumpovat nebo v případě septiku tato kapalina odteče samovolně do trativodů. Pravidelnou aplikací dojde k odstranění nepříjemného zápachu, zejména v letním teplém počasí.


Pro domovní čističky je nutné použít jiný typ bakterií, které pracují s přístupem vzduchu.
Kouzlo Přírody Domácí ČOV je směs speciálních kmenů enzymů a baktérií, které pracují s přístupem vzduchu. Díky tomu tak podporuje správný chod domácích ČOV, předchází ucpávání potrubí a zamezuje tvorbě nepříjemných pachů. Po aplikaci výstupní voda splňuje nejpřísnější normy. Je vynikající k aktivaci jak nových tak i starších ČOV.


Aplikace těchto přípravků je velice jednoduchá. Jelikož jsou bakterie a enzymy zmraženy, vysušeny a uvedeny do hibernace, je třeba je v přípravku oživit rozmícháním v teplé vodě.  Takto připravený roztok se poté vylije buď přímo do žumpy, septiku, ČOV nebo do toalety.

Startovací dávkou nastartujete biologický rozklad a pravidelnými dávkami (1x měsíčně) udržujete optimální obsah činných bakterií a enzymů, které zajišťují čistý odpadní systém po celý rok.